Del 1: Hvad er nationalisme og hvordan kommer den til udtryk?


I denne 1. del skal du arbejde med nationalisme og de mest centrale begreber, der knytter sig til nationalisme. I den 1. afleveringsopgave skal du analysere, hvordan nationalismen kommer til udtryk i både tekster og billeder.

Afleveringsopgave 3.1


 1. a)Skriv kort (max. ½ side) om hvad du fik ud af opgaverne i modul 2 og af lærerkommentarerne. Skriv især om det du fik ud af at arbejde med kildeanalyse.


 1. b)For at få overblik over teksten om nationer og nationalisme skal du:


 1. 1.Kort forklare følgende begreber: Fransk inspireret nationalisme, tysk inspireret nationalisme, folk, nationalstat, industrielle revolution, nation, tilhørsforhold, eksklusion, inklusion


 1. 2.Lave et mindmap over begreberne fra punkt 1. (gerne med programmet cmap fra modul 1).

   


 1. c)Analyse af følgende tekster og billedet: ’Den Tapre landsoldat’, DF valgvideo fra 2007 og ’I Danmark er jeg født’. Du skal forsøge at analysere tekster ud fra skemaet, som du kan hente her.


 1. Analysér ligeledes hvordan nationalismen kommer til udtryk i Dankvart Dreyers maleri.


 2. Sammenligning af tekster og billedet. Hvilke forskelle og ligheder er der i nationalismens udtryk i de 3 tekster og billedet? Læs evt. mere om Dankvart Dreyer og 'nationalromantik' på www.denstoredanske.dk


 1. d)Hvilke samfundsforandringer, mener du, kan forklare det ændrede nationalismeudtryk der er foregået fra 1800 tallet og frem til i dag hos DF?


 1. e)Diskutér positive og negative sider af nationalismen.


1. Introduktion


Se Dansk Folkepartis valgvideo fra 2007 til højre.2. Baggrund. Hvad er en nation og hvad er nationalisme?


Læs uddraget fra:


Thomas Hylland Eriksen om nationer og nationalisme.


Arbejdsspørgsmål (skal ikke afleveres):

 1. Hvordan opstod nationerne og nationalismen i Europa ifølge Hylland?

 2. Hvilken betydning spillede industrialiseringen i forhold til nationalismen?

 3. Hvilke fællesskaber erstattede nationalismen? 

 4. Hvordan kan nationalismen være inkluderende og ekskluderende?

 5. Se 2 små klip af interview med Benedict Anderson om nationer og nationalisme

 6. Hvilken rolle spillede den franske revolution for nationale fællesskaber ifølge Benedict Anderson?  

3. Kunst og nationalisme 


 1. Læs om kunst, nationalisme og national identitet

   

 1. Læs Peter Fabers tekst 'Den Tapre landsoldat'

   

 1. Læs H.C. Andersen 'I Danmark er jeg født' 1850

         

 1. Hvem er inkluderede og ekskluderede og hvorfor?

Dankvart Dreyer:

Stensætning på øen Brandsø, ca. 1842